Outplacement

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer haalbaarheid een nieuwe taak Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het wat betreft gewaaid haalbaarheid Nederland, België en meer en meer Europese belanden. Intussen is Outplacement niet meer verloren te denken uit het huidige stelsel. Ten je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop beantwoorden en die gaat indien volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Wanneer heb ik lijnrecht op outplacement?

Om lijnrecht te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en mechaniek in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen rechtsgrond meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te arriveren moet zijn voor de markt.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een specifieke vereniging. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het besluiten van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het liga, de onderneming, de scherpstelling,…

Collectief dienstbeëindiging

10% van de personeel onder een onderneming waar tenminste honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 personeel van een organisatie die meer hierna 20 personeel heeft en geringer daarna honderd werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de connectie te centrum van de werkgever en werknemers niet effectief is of indien er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder job komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Het procesverloop

Na het verwerken van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn beëindigd een tijdje.

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat support honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je goed wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief traject je nieuwe taak gaat.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden zodra bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer aansturing elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidtussenarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver geëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut. 

Bezoek de link voor meer info :