Oost Brabant in Bedrijf
Image default
Zakelijk

De gezondheid van dieren is belangrijk

Nederland staat bekend om zijn vele boerderijen die behoren tot de agrarische sector. De agrarische sector is de economie die grondstoffen en voedsel levert. Denk hierbij aan de akkerbouw, bosbouw, de tuinbouw, de veeteelt en de visserij. Bij de visserij zul je niet direct een verband leggen met de agrarische sector, maar het behoord wel degelijk tot deze sector. Voor Nederland is dit een zeer belangrijke sector, omdat er veel export wordt gedaan door de bedrijven in Nederland uit de agrarische sector. Naast de kassenteelt wordt er ook veel geëxporteerd met zuivelproducten. Het is voor boeren belangrijk bij het opzetten van een agrarisch bedrijf of uitbreiding dat zij voorzien worden van duidelijk en helder agrarisch advies. Dit advies kan bestaan uit handige tips of de richtlijnen waar rekening mee gehouden dient te worden. Het is niet mogelijk om zelf te bepalen hoe groot je stal zal zijn. De stalinrichting is een onderdeel waar zeer goed over nagedacht dient te worden. Als de stalinrichting in orde is zal dit terug te zien zijn in de gezondheid van de dieren en de productie. Als een dier zich op zijn gemak voelt en kerngezond is, zal deze meer produceren dan een ander veesoort dat ziek, zwak of misselijk is. Deze stalinrichting kan dan rekening houden met een zachte en fijne ondergrond, waar zowel op gestaan als gezeten kan worden door de dieren, zonder verwondingen op te lopen. Als er veel dieren op een kleine ruimte aanwezig zijn is het noodzakelijk dat de ventilatie in orde is. Zodra dit het geval is zal er meer zuurstof in de ruimte aanwezig zijn en is de kans op ziektes vele malen kleiner dan als er geen ventilatie aanwezig is. Deze ventilatie kan bestaan uit grote ramen die open kunnen op afzuigsystemen voor frisse lucht. Dit verschilt per stal en type boerderij.

Bezoek de link voor meer info : http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/