Oost Brabant in Bedrijf
Image default
Bedrijven

Op welke voordelen kan je rekenen bij glastuinbouw?

Voor glastuinbouw geldt dat ze vandaag de dag kan rekenen op een niet onaanzienlijke populariteit.  Dit is een vorm van beschermde teelt waarbij er gebruik wordt gemaakt van een uit glas vervaardigde kas. Door middel van het glas waar de kas uit bestaat wordt er als het ware een soort van barrière gecreëerd tussen de gecontroleerde lucht die zich in de kas bevindt en de buitenlucht. Het gevolg hiervan is dat voor zowel bloemen als planten geldt dat ze onder de meest optimale omstandigheden gekweekt kunnen worden. Wil jij graag meer ontdekken over glastuinbouw in het algemeen evenals over de voordelen die eraan verbonden zijn? Dat is mogelijk in dit blogartikel!

Convenant Glastuinbouw en Milieu

De glastuinbouw brengt heel wat verschillende voordelen met zich mee. Daar gaan we het verder in dit artikel nog uitgebreid over hebben. Echter is het ook van belang om stil te blijven staan bij de mogelijke pijnpunten die eraan verbonden zijn. Dat heeft ook onze overheid gedaan. In het bijzonder de milieuschade die het gevolg is van glastuinbouw is een doorn in het oog. Er wordt dan ook actie ondernomen om deze milieuschade te doen afnemen. Hiervoor heeft onze overheid de ‘Convenant Glastuinbouw en Milieu’ opgesteld. Dit is helemaal niets nieuws onder de zon, want ze werd al opgesteld in het jaar 1997.

Door de jaren heen zijn er bovendien ook verschillende milieumaatregelen in het leven geroepen. Daarnaast wordt ook biologische bestrijding zeer sterk aangemoedigd. Voor onze overheid geldt dat het vooral van belang is dat partijen die beslissen om te werken met glastuinbouw op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te werk kunnen gaan. Op hetzelfde moment moeten deze partijen er echter wel voor zorgen dat hun activiteiten rendabel blijven, niet echt een eenvoudige opdracht.

Van welke voordelen is er dan sprake bij glastuinbouw?

De impact van de glastuinbouw op ons milieu is duidelijk een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Dit gezegd hebbende zijn er gelukkig ook heel wat interessante voordelen aan verbonden. Om te beginnen is het zo dat er zeer specifieke omstandigheden kunnen worden gecreëerd in de kas. Dit betekent concreet dat er zeer concreet kan worden bepaald:

  • Hoeveel de temperatuur moet bedragen;
  • Hoeveel water er wordt gebruikt;
  • Welke mate aan licht de planten vereisen;

Doordat er sprake is van het creëren van zo optimaal mogelijke omstandigheden maakt glastuinbouw het mogelijk om zeer specifiek in te schatten welke gewassen er wanneer precies klaar zullen zijn. Een bijkomend voordeel is terug te vinden in het feit dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de verschillende jaargetijden. Het hele jaar door is het op deze manier namelijk mogelijk om bepaalde gewassen te kweken. Niet alleen hier in Nederland wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van glastuinbouw. Dat is eveneens het geval in landen met onzekere weersomstandigheden. Voor hen is op deze manier gewassen kunnen kweken dan ook mogelijks nog interessanter. Ondertussen werd door onze eigen Nederlandse overheid alvast een herstructurering aangekondigd die in moet staan voor het moderniseren van de glastuinbouwgebieden en moet zorgen voor duurzame gebouwen – TNO.