Oost Brabant in Bedrijf
Image default
Bedrijven

Kosten outplacement

De uiteenlopende kosten van Outplacement

De kosten van outplacement verschillen nogal per outplacementbureau, maar hebben in ieder geval gemeen dat deze altijd uit een vooraf bepaald bedrag in de vaststellingsovereenkomst worden betaald.

Medewerkers krijgen steeds vaker boven op de vastgestelde transitievergoeding een aparte vergoeding voor outplacement of loopbaanadvies van hun werkgever. De bedragen die worden opgenomen in vaststellingsovereenkomsten lopen sterk uiteen. Enerzijds is dit afhankelijk van het beschikbare budget of de uitkomst van de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer en anderzijds kan ook dat wat daadwerkelijk nodig is aan begeleiding invloed hebben op het beschikbare budget voor outplacement. Outplacement is immers altijd maatwerk. Waar de een genoeg heeft aan hulp bij het opstellen van een goed curriculum vitae, heeft de ander vooral baat bij een volledig outplacementtraject.

De kosten van outplacement variëren van grofweg 2500 Euro tot 5.000 Euro. Maar ook lagere en hogere bedragen komen voor. Daarnaast speelt ook de wens van de werkgever en/of de werknemer een rol. Hoeveel is iemand bereid te investeren in outplacement? De kosten van outplacement zijn dus afhankelijk van de trajectduur, de investeringsbereidheid, het beschikbare outplacementbudget, wel of geen scholing in het plan en welke modules al dan niet worden ingezet.

Daarnaast kan er nog een kostenverschil zijn tussen individueel en collectief outplacement. Bij individueel outplacement wordt er op maat bepaald wat er nodig is aan outplacement. Bij groepsoutplacement is er minder sprake van maatwerk en is outplacement per traject vaak goedkoper. Ook combinaties tussen maatwerk en groepswerk komen voor. Over het algemeen zijn de kosten voor groepsoutplacement ongeveer 4.000 Euro per medewerker. Bij groepsoutplacement is er bovendien vaker sprake van een in company werkwijze waardoor goedkoper gewerkt kan worden.

Transitievergoeding berekenen

Op de website van Outplacementbureau Werkcontact, een outplacementbureau in Breda, Rotterdam en Amsterdam, is het mogelijk om de transitievergoeding te berekenen. De berekening kan desgewenst naar een e-mailadres gemaild worden.


De kosten van outplacement lopen sterk uiteen

https://www.outplacementverzekering.nl/kosten-outplacement/